22/03/2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 03/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối […]
19/03/2021

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Thực hiện theo thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2018 các ngành CNTT, QTKD, MR đăng ký […]
17/03/2021

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Kính gửi:  Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp D18QT, D18CNTT, D18MR Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập […]
17/03/2021

Danh sách sinh viên trùng lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách các sinh viên trùng lịch thi: Kế hoạch thi học kỳ 1 khóa 2020 và Kế hoạch thi […]
17/03/2021

Thông báo: Về việc Lịch trả sách và tài khoản học trực tuyến ED Course 1 cho khóa 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả sách và tài khoản học trực tuyến ED tiếng Anh Course 1 cho […]
16/03/2021

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2, kỳ II năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định […]
15/03/2021

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2020-2021

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
12/03/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên D16 các ngành kỹ thuật đợt tháng 3/2021 (lần 1)

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kỹ thuật                     (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN […]
08/03/2021

Thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo quay trở lại học tập tại cơ sở dào tạo Hà Nội; Căn cứ tiến độ đào tạo học kỳ 2 […]
05/03/2021

Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 03/2021 (Cập nhật 8/3/2021)

Ngày 05/03/2021 Phòng Giáo vụ Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi xử lý đơn của sinh viên: […]