11/11/2021

Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 (Cập nhật danh sách, lịch thi)

Trung tâm khảo thí – ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 cho các sinh […]
10/11/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC Quốc Tế (đợt thi tháng 11/2021)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và tổ chức giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
09/11/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao khóa 2020, 2021 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2021-2022

 – Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy […]
09/11/2021

Thông báo: V/v Hoãn lịch thi các học phần của Bộ môn Toán/ khoa Cơ bản 1 trong kỳ thi phụ học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các lớp Sinh viên Căn cứ kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học […]
05/11/2021

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng […]
04/11/2021

Thông báo: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 (lần 2)

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
29/10/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức các lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2021

Căn cứ kết quả trúng tuyển hệ CLC khóa 2021 của Học viện. Học viện thông báo tổ chức lớp đầu khóa học cho các […]
29/10/2021

Thông báo: V/v tổ chức kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 […]
29/10/2021

Thông báo: Tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 2) khóa 2021

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc học […]
28/10/2021

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2017-2021 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 10/2021 của Học viện. Phòng […]