24/02/2022

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2019, 2020 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Căn cứ Thông báo số 83/TB-HV ngày 28/01/2022 về lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2 năm học 2021-2022 […]
24/02/2022

Thông báo: V/v: Bổ sung lịch phụ đạo các môn học kỳ 2 cho sinh viên khóa 2021 không thể học trực tiếp tại Học viện

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện;                        – Phòng CT&CTSV;                        – Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021.   […]
23/02/2022

Thông báo: DS sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022) Cụ thể sinh viên […]
22/02/2022

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
21/02/2022

Thông báo thời gian đăng ký thực tập cơ sở cho sinh viên D19CNTT, ATTT (học kỳ 2 năm học 2021-2022)

Kính gửi: các sinh viên đăng ký học phần Thực tập cơ sở Khoa Công nghệ thông tin 1 thông báo thời gian đăng ký […]
14/02/2022

Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 1/2022)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra […]
08/02/2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 21/01/2022 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 đối với […]
08/02/2022

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 1 của Khóa 2021 và Course 3 của khóa 2020

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
25/01/2022

Thông báo: DS sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét MHMT Tiếng anh – Đợt tháng 01/2022

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét miễn học/miễn thi (MHMT) Tiếng anh đợt tháng 01/2022 Cụ […]
21/01/2022

Thông báo V/v: Học thay thế các học phần không còn trong chương trình đào tạo của sinh viên ngành Điện tử Viễn Thông

Kính gửi:     Các lớp sinh viên Đại học chính quy ngành Điện tử Viễn thông   Theo ý kiến của Khoa Viễn thông 1, phòng […]