21/05/2020

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
18/05/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch Kỳ thi phụ – Học kỳ 1 (2019-2020)

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; – Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ […]
15/05/2020

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2019-2020 của Học viện. Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học […]
15/05/2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện, – Căn cứ chương […]
14/05/2020

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
14/05/2020

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ các Quyết định số 254/QĐ–GDQP-AN ngày […]
11/05/2020

Thông báo V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 18/5/2020 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/05/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại […]
08/05/2020

Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2019-2020 theo chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-HV ngày 12/06/2019 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2019-2020; Căn […]
05/05/2020

Thông báo V/v: Bố trí phòng học phục vụ sinh viên học tập trực tuyến tại Học viện từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020)

Kính gửi:   – Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trung tâm dịch vụ – Văn phòng Học viện (Tổ CNTT) – Phòng QLKH&HTQT (Trung […]
30/04/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập các học phần Thay thế tốt nghiệp D16 Kinh tế

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch […]