06/04/2015

Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:             –  Khoa Tài chính – Kế toán 1                                     – Khoa Quản trị Kinh doanh 1                   […]
06/04/2015

Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ

THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]
20/03/2015

Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
17/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015

THÔNG BÁO V/v: TỔ CHỨC KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN ACM/ICPC – NĂM 2015  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Kính gửi: […]
17/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 17/03/2015              7-Kế hoạch thi lần […]
16/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010 Căn cứ kế hoạch và thông […]
09/03/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh […]
09/03/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.   […]
04/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015           Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2014-2015 […]
04/03/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)              Thực hiện kế hoạch […]