03/02/2010

Thông báo kết quả học tập, thi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Căn cứ các quy định đào tạo, thi kiểm tra và kết quả thi học kỳ 1 năm học 2009-2010, phòng GV&CTSV và Trung tâm […]
03/02/2010

Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2007

Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo (nội dung thông báo về công bố điểm sinh viên xem thông báo số 21/GV&CTSV, ngày 03/02/2010 của […]
03/02/2010

Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2008

Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo (nội dung thông báo về công bố điểm sinh viên xem thông báo số 21a/GV&CTSV, ngày 03/02/2010 của […]
03/02/2010

Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2009 (Cập nhật ngày 08/03/2010)

Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo (nội dung thông báo về công bố điểm sinh viên xem thông báo số 21a/GV&CTSV, ngày 03/02/2010 của […]
17/01/2010

Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010

Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010 Thông báo số 10/GV&CTSV ngày 15/01/2010 của Phòng GV&CTSV (toàn văn thông báo tại file […]
15/01/2010

Kế hoạch kỳ 2 (2009-2010) và thời khóa biểu các lớp CĐ và ĐH chính quy (update: 15/01/2010)

Thông báo số 07/GV-CTSV ngày 11/01/2010 của Phòng GV&CTSV Kính gửi: – Các Khoa Đào tạo 1; các Trung tâm: ĐTTC, ĐHTX – Các lớp […]
04/01/2010

Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 về việc phê duyệt và điều […]
26/12/2009

Danh sách sinh viên được cấp học bổng của Bộ TT-TT và phần thưởng của TW Đoàn

Thông báo số 181/GV&CTSV, ngày 14/12/2009 của Phòng GV&CTSV. THÔNG BÁO V/v: Kết quả xét, cấp học bổng năm học 2008-2009 Kính gửi:          – […]
25/12/2009

Danh sách sinh viên khóa 2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 1 năm học 2009-2010

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi học kỳ 1 năm học 2009-2010 theo QĐ số 970/QĐ-GV&CTSV […]
23/12/2009

Thông báo thanh toán chế độ miễn giảm, ưu đãi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Phòng GV&CTSV thông báo, mời những sinh viên thuộc diện hưởng chế độ, chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí học kỳ 1 năm […]