07/10/2021

Lược trích một số quy chế, quy định về quản lý đào tạo và công tác sinh viên

1- Một số chính sách của nhà nước về học phí và tín dụng đối với sinh viên  trích quy định đào tạo đại học […]
02/12/2010

Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… (2/12/2010 )

Nghị định 49/2010 và thông tư 29/2010 về chế độ học phí, miễn giảm và trợ cấp… 1/Nghị định 49/2010/CP-NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ: […]
02/11/2010

Quy định về học bổng khuyến khích học tập của Bộ GD&ĐT (Quy định 44/2007) (2/12/2010 )

Quy định về học bổng khuyến khích học tập của Bộ GD&ĐT (Quy định 44/2007) Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào […]
08/03/2010

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh (8/3/2010 )

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh Nghị định số 116/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/07/2007 quy định về giáo […]
24/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy (24/10/2009 )

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy Ngày 19/10/2009, Bộ GD&ĐT đã có Thông […]
22/10/2009

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên (22/10/2009 )

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên […]
21/10/2009

Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) (21/10/2009 )

Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) Quy chế này quy định việc […]
21/10/2009

Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) (21/10/2009 )

Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) Quy chế này quy định việc tổ chức đào tạo, thi kiểm tra […]
11/10/2009

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) (11/10/2009 )

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) – Quy chế này quy định đào tạo […]