29/04/2010

Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)

Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo. Phòng Kinh tế tài chính thông báo việc đối chiếu […]
27/04/2010

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06 (24/7/2010), Phòng GV&CTSV thông báo – Lịch thi của các lớp học lại hè 2010 (thi từ ngày 03/8/2010) […]
17/04/2010

Danh sách khen thưởng (tập thể, cá nhân) học kỳ 1:’09-’10 (Cơ sở Hà Đông)

(16/4/2010). Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 1 năm học 2009-2010 của sinh viên và tập thể các lớp, ngày 14/4/2010, […]
15/04/2010

Thông báo về việc cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân lớp C06TCQT

Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân toàn khóa và trả hồ sơ sinh viên cho […]
15/04/2010

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ) (15/04/2010), Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi (lần 1) học kỳ 2 năm học 2009-2010 như […]
15/04/2010

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05 tải về tại đây
15/04/2010

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông

Lịch thi lại các lớp tại chức khoá 06 ngành viễn thông Lịch thi lại các lớp TCD06VT1,2 tải về tại đây
13/04/2010

Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCD05, TCD04 (trả nợ)

(12/4/2010). Phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của các lớp TCD05 (File kèm) […]
05/04/2010

Thông báo chi trả phụ cấp BCS lớp và học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10

(05/4/2010) Phòng GV&CTSV & phòng KTTC thông báo: – Phụ cấp BCS lớp: từ ngày 05/4 đến hết ngày 15/4/2010, mời đại diện Ban cán […]
31/03/2010

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại một số môn (từ 10/5/2010)

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, […]