07/09/2015

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 14/09/2015 Điều chỉnh lịch thi các […]
04/09/2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015 Phòng giáo vụ thông báo: Bảng điểm toàn khóa xét […]
03/09/2015

Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông

THÔNG TIN Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại […]
02/09/2015

Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (2/9/2015 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/11/2015 Cập nhật  điều chỉnh phòng học môn học giải tích 1, danh sách sinh viên các lớp môn […]
31/08/2015

Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ vào đơn đề nghị của sinh viên, căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ […]
31/08/2015

Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011(các lớp D11KT, QT).

Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Kế toán,                        Quản trị kinh doanh khóa 2011 – 2015                   Căn cứ […]
25/08/2015

Thông báo: V/v Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2014

THÔNG BÁO Cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Kính gửi:         Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Khóa […]
25/08/2015

Kế hoạch thi lại tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Kế hoạch thi lại tiếng anh (do lỗi ngân hàng câu hỏi thi) khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông […]
14/08/2015

Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015

Lịch thi thi lần 2, lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 14/08/2015 5- Kế hoạch thi […]
12/08/2015

Thông báo: Cấp GCNTN bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ C12 đợt tháng 8/2015

Kính gửi:    Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015                     Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng […]