19/05/2016

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy,  niên khóa 2011-2016, khối ngành Kỹ thuật   […]
13/05/2016

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành KT, QTKD (lớp L14KT, L14QT) và hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 2012 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Phòng Giáo vụ thông báo:           Điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ […]
12/05/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (12/5/2016 )

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHÒNG GIÁO VỤ Số: 52/TB-GV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; –           Giảng viên CVHT các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2013, 2014, 2015; […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
06/05/2016

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13QT, C14CN (6/5/2016 )

Học viện thông báo:           Danh sách phân lớp chuyên ngành từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các sinh viên hệ đại học […]
04/05/2016

Thông báo V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT

THÔNG BÁO V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D13CNTT   Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13CNTT Thực […]
29/04/2016

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 24/06/2016 Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 […]
27/04/2016

Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ  học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ năm học 2015-2016 các lớp Hệ Đại […]
26/04/2016

Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học, cao đẳng

THÔNG BÁO                                                        KẾT QUẢ HỌP TIỂU BAN XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ: Đại học chính quy ngành Kế toán, […]