01/10/2020

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016,2017,2018,2019 đợt 1 học kỳ 1 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016,2017,2018,2019 đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ […]
01/10/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D18 ngành Công nghệ đa phương tiện và D17 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp D18CNĐPT, D17ĐT. Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm […]
29/09/2020

Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D18CNĐPT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D18CNĐPT Căn cứ chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2018 ngành Công nghệ đa phương […]
28/09/2020

Thông báo V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D17ĐT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17ĐT Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2017 ngành Công […]
15/09/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ hồ sơ đăng ký xét miễn học -miễn thi các học phần tiếng Anh của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021, […]
14/09/2020

Thông Báo: Xử lý kết quả đăng ký môn học, học kỳ 1 (2020-2021) đối với các sinh viên hệ ĐHCQ còn nợ học phí từ học kỳ 2 (2019-2020) trở về trước – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 532/TB-HV ngày 24/07/2020 về kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về […]
10/09/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 08.2020

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện Sinh viên hệ […]
10/09/2020

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2020

                   Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy     Căn cứ Kế hoạch số 637/KH-KT&ĐBCLGD ngày 08/09/2020 của Học viện về […]
08/09/2020

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ quyết định số 646/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 14/8/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]
03/09/2020

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]