09/06/2020

Thông báo: Về kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2019-2020 trở về trước các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ

Căn cứ thông báo số 308/TB-HV ngày 06/05/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại học kỳ II năm […]
08/06/2020

Thông báo: Kế hoạch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Thông báo cập nhật Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (15/06/2020) Cập nhật phòng thi các môn […]
01/06/2020

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 1 năm 2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện Công […]
26/05/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ thông tin.

Kính gửi:  sinh viên các lớp khóa D17 ngành CNTT.   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; […]
26/05/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Marketing.

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17MR. Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Theo đề xuất của […]
26/05/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Quản trị kinh doanh..

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17QT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Theo đề xuất […]
22/05/2020

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2016 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020. Cụ thể sinh viên dowload file […]
21/05/2020

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
18/05/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch Kỳ thi phụ – Học kỳ 1 (2019-2020)

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; – Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ […]
15/05/2020

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2019-2020 của Học viện. Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học […]