26/05/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Hà Đông (Đợt tháng 6/2015)

Phòng Giáo vụ thông báo: Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh […]
15/05/2015

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/05/2015           Thay đổi tên môn học các lớp D12KT và D12VT. Đề nghị các sinh viên download file […]
15/05/2015

Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015 THÔNG BÁO […]
14/05/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học        Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015. Để đảm […]
12/05/2015

Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH […]
11/05/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 11/05/2015           Thời khóa biểu các lớp môn học thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ cao đẳng khóa 2012 và danh […]
24/04/2015

Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D11VT, D11CN,D11DT,D11PT; L13CN,L13VT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM ĐỒ ÁN, TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy […]
08/04/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
06/04/2015

Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:             –  Khoa Tài chính – Kế toán 1                                     – Khoa Quản trị Kinh doanh 1                   […]
06/04/2015

Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ

THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]