12/05/2014

Thông báo: V/v Đăng ký chuyên ngành (Các lớp cao đẳng chính quy 2012)

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo –––––––––––   Kính gửi:  Ban cán sự và sinh viên các lớp C12CN1,2,3   Căn cứ […]
09/05/2014

Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Các lớp: Đại học chính quy khóa 2010-2015 (VT, CN, ĐT, […]
08/05/2014

Thông báo: V/v Cấp học bổng, Bổ sung học bổng học kỳ 1 năm học 2013-2014

Ngày 18/06/2014: Phòng Giáo vụ thông báo:           Kết quả xét học bổng bổ sung học kỳ 1 năm học 2013-2014 cụ thể như sau: […]
27/04/2014

Lịch học môn “Kỹ năng thuyết trình” của các lớp Đại học khóa 2010 (học từ 04/5/2011)

(27/4/2011), phòng GV&CTSV thông báo lịch học bổ sung môn ” Kỹ năng thuyết trình” đối với các lớp đại học khóa 2010 (trừ 2 […]
25/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Ngày 15/05/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Thay đổi lịch thi các […]
23/04/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên các hệ, các khóa chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (CSHĐ, tháng 3/2013)

23/04/2013 Phòng GV&CTSV thông báo, phổ biến danh sách 969 sinh viên các hệ, các khóa chưa được xét thi, công nhận tốt nghiệp và các học […]
23/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 Ngày 15/05/2014 Phòng Giáo vụ thông báo lịch thi phòng […]
18/04/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014 […]
15/04/2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014 Phòng Giáo vụ thông […]
10/04/2014

Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011- 2014 (các lớp C11)

Kính gửi:          – Khoa Viễn thông 1 – Khoa Công nghệ Thông tin 1 – Khoa Tài chính – Kế toán 1 – Khoa […]