05/12/2013

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)

THÔNG BÁO Kết luận của Tiểu ban thi & xét tốt nghiệp về việc xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009, hệ […]
03/12/2013

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 02/12/2013, Phòng Giáo vụ thông báo  Thực hiện […]
03/12/2013

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch thi […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2012 (L12VT, L12CN)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy – Khóa 2012-2014 […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy – Khóa 2011-2014 (C11) Thực hiện Kế hoạch […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi, làm KLTN các lớp đại học chính quy ngành kế toán khóa 2010-2014 (D10KT)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa […]
26/11/2013

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp môn Triết học cho hệ chính quy Liên thông […]
19/11/2013

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11) 13/11/2013, Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
15/11/2013

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ (15/11/2013 )

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ 15/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch […]
12/11/2013

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) (12/11/2013 )

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) 10/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:       […]