12/09/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội (tháng 9/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
06/09/2023

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2022 và các khóa trước trả nợ (điều chỉnh)

Căn cứ các Quyết định số 283/QĐ–GDQP,AN ngày 18/7/2022 và Quyết định số 288-1,2/QĐ–GDQP,AN ngày 08/12/2022 của Trung tâm GDQP An ninh – Trường ĐHSP […]
31/08/2023

Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2022

Thực hiện các Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo, Quy chế Học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo và […]
29/08/2023

Thông báo: Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. – […]
28/08/2023

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Đại học chính quy đợt tháng 07/2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 07/2023 của Học viện. Phòng […]
23/08/2023

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
23/08/2023

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2023.

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019 khối ngành kinh tế và truyền thông Căn cứ kết quả họp Hội đồng […]
14/08/2023

Thông báo V/v: Lịch học tập trực tuyến một số tiết học trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Kính gửi:    –   Sinh viên các lớp ĐHCQ khoá 2020, 2021, 2022 Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm […]
03/08/2023

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh […]
31/07/2023

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học lại học kỳ phụ năm học 2022-2023

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]