27/10/2009

Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao chào mừng ngày 20-11 (2009)

Thông báo về kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao CBCNV-GV và HSSV nhân dịp 20-11-2009.  Gồm các nội dung: – […]
27/10/2009

Thủ tục, mẫu biểu xin chuyển trường, nhập trường, chuyển hệ đào tạo

1. Mẫu đơn: – Đơn xin chuyển trường, nhập trường (mẫu 29) – Đơn xin chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo (mẫu 17) 2. Hồ […]
27/10/2009

Trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập năm học 2008-2009 (số 143/GV&CTSV) (27/10/2009 )

Văn bản số 143/GV&CTSV, ngày 22/10/2009 của Phòng GV&CTSV về việc trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập […]
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 07

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 07 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I các lớp khoá 06

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 06 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09 xem và tải file tại đây  
24/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy (24/10/2009 )

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy Ngày 19/10/2009, Bộ GD&ĐT đã có Thông […]
24/10/2009

Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 (24/10/2009 )

Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 Danh sách các sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 […]
22/10/2009

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên (22/10/2009 )

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên […]