29/03/2011

Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)

Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)  (28/3/2011), phòng GV&CTSV thông báo: Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 […]
07/03/2011

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09 Ngày 07 – 03 – […]
22/02/2011

Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07

Căn cứ các quyết định số 51 và 59/QĐ-ĐT&KHCN, ngày 21/2/2011 của Học viện v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên […]
22/02/2011

Thông báo danh sách và bố trí sinh viên (D06) dự Lễ trao học bổng năm 2010 của Bộ TT-TT

(ngày 22/02/2011), thông báo số 20/GV&CTSV của Phòng GV&CTSV: (File kèm) THÔNG BÁO V/v: Bố trí sinh viên khóa 2006 dự Lễ trao học bổng […]
21/02/2011

Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010

Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010  – Ngày 21-02-2011, Trung tâm KT & ĐBCLGD thông […]
21/02/2011

Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh)

Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh) (28/2/2011), phòng GV&CTSV thông […]
16/02/2011

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011 (15/2 đến 28/02/2011)

Phòng KTTC thông báo: Thông báo số: 102/TB-KTTC, ngày 16/02/2011. THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 Căn cứ các qui […]
14/02/2011

Thông báo TKB, danh sách 2 lớp D10VT6 và D10CN6 (và danh sách các lớp D10VT1-5; D10CN1-5)

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo: 1- Danh sách lớp, TKB của 2 lớp D10CN6 và D10VT6 học từ 21/02/2011 (File 1) 2- Danh sách sinh […]
23/01/2011

Thông báo TKB các lớp học lại đợt từ 21/02 đến 03/6/2011

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo TKB của 19 lớp học lại (lớp riêng) từ 21/02/2011 —————————————————– Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm […]
17/01/2011

Thông báo về việc cấp, trả bằng tốt nghiệp khóa C07 và sinh viên đã có QĐ tốt nghiệp năm 2010

Căn cứ các thông báo số 03/ĐT&KHCN, ngày 04/01/2011 và 31/ĐT&KHCN ngày 13/01/2011 của Học viện về việc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng […]