24/09/2021

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

Kính gửi:              Sinh viên hệ chính quy Khóa 2017 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT  Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp […]
24/09/2021

Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2018 và chuẩn đầu ra của […]
24/09/2021

Thông báo: V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét […]
23/09/2021

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2021-2022

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
21/09/2021

Thông báo: V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các […]
20/09/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi các học phần Tiếng Anh trong học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:   Các lớp Sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021; Căn […]
16/09/2021

Thông báo: V/v Tổ chức học các học phần Giáo dục thể chất của học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình học tập các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) trong học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020 […]
14/09/2021

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2021 – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh […]
08/09/2021

Thông báo: Về việc Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2 cho khóa 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2  cho khóa 2020 […]
30/08/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021) Cụ thể sinh viên download […]