Thông báo: v/v Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông khóa 2013)

Thông báo V/v: Lịch học các lớp học phần tín chỉ (khóa 2012, 2013) học kỳ I năm học 2014-2015
12/06/2014
Thông báo: Trả lời thắc mắc về việc hủy đăng ký học kỳ phụ năm học 2013-2014
16/06/2014
Show all
Thông báo: v/v Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông khóa 2013)
Phòng Giáo vụ thông báo:
1- Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014

2- Lịch thi lần 2 các lớp học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014

3- Lịch thi lần 2 các lớp liên thông 2013 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Các môn học ghép với khóa 2012 2013 sẽ được bố trí thi vào 4-15/08/2014 theo Thông báo thi tháng 8.2014– lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

4- Kế hoạch thi phòng máy:

Cụ thể như sau:

Sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: