24/06/2022

Thông báo V/v: Mở bổ sung (lần 2) các học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội   Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm […]
24/06/2022

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2022

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
15/06/2022

Thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của khóa 2018 (Đợt tháng 6/2022)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của khóa 2018  (Đợt tháng 6/2022) Cụ thể sinh […]
15/06/2022

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành) Khóa 2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
08/06/2022

Thông báo: V/v: Tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký lịch học kỳ 1 năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy Khóa 2019, 2020, 2021   Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong […]
07/06/2022

Thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (Đợt tháng 5/2022)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017  (Đợt tháng […]
07/06/2022

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện

Ngày 31/05/2022 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 680/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện. Phòng […]
03/06/2022

Thông báo: Sinh viên chưa đăng ký môn học thực tập tốt nghiệp khóa 2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Hiện tại còn 1 số sinh viên khóa 2018 khối ngành kỹ thuật chưa đăng ký môn học Thực tập […]
31/05/2022

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội   Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm […]
30/05/2022

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung […]