25/11/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học   Kính gửi:    Các lớp sinh viên khóa 2014           Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học […]
19/11/2014

Thông báo V/v: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013

THÔNG BÁO Về việc: Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2011, 2012 và 2013 để phổ biến và triển khai các kế hoạch, […]
18/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2013

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp L13CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
11/11/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp ngành ĐH CNTT khóa 2012 (D12CN)

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12CN Căn cứ chương trình đào tạo và […]
04/11/2014

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt tháng 10/2014

THÔNG BÁO V/v: Trả chứng chỉ Giáo dục quốc phòng              Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo […]
04/11/2014

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, làm ĐA/KLTN, chuyên đề tốt nghiệp L13QT, L13KT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013-2015 (L13QT, […]
04/11/2014

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 21/01/2015        – Điều chỉnh lịch thi môn Tin […]
30/10/2014

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D11DT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo                                     Kính gửi:  Sinh viên các lớp D11DT1,2,3 Căn cứ chương trình đào tạo và […]
27/10/2014

Thông báo: Thay đổi phòng học

THÔNG BÁO                                                  V/v: Thay đổi  phòng học    Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014; thời gian ngày […]
20/10/2014

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2014

Kính gửi:   Sinh viên hệ chính quy các khóa                   Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014 của Học […]