07/04/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT Tiếng Anh của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, MHMT của các khóa 2017, 2018, 2019 (Đợt tháng 3/2021) Cụ thể […]
06/04/2021

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D20KT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20KT   Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2021-2022, đối […]
01/04/2021

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2017

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán và TTĐPT Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Giáo vụ thông báo […]
22/03/2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 03/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối […]
19/03/2021

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Thực hiện theo thông báo số 18/TB-GV ngày 17/03/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2018 các ngành CNTT, QTKD, MR đăng ký […]
17/03/2021

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Marketing

Kính gửi:  Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp D18QT, D18CNTT, D18MR Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập […]
17/03/2021

Danh sách sinh viên trùng lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách các sinh viên trùng lịch thi: Kế hoạch thi học kỳ 1 khóa 2020 và Kế hoạch thi […]
17/03/2021

Thông báo: Về việc Lịch trả sách và tài khoản học trực tuyến ED Course 1 cho khóa 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả sách và tài khoản học trực tuyến ED tiếng Anh Course 1 cho […]
16/03/2021

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2, kỳ II năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định […]
15/03/2021

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2020-2021

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]