26/04/2011

Quyết định, danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2011

(24/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo: – Quyết định, danh sách sinh viên các lớp D06TC (235 Sv) được công nhận tốt nghiệp – Quyết định, […]
14/04/2011

Thông báo về việc tổ chức trao, cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học khóa 2006 (22/4/2011)

Phòng GV&CTSV thông báo triệu tập sinh viên các lớp đại học hệ chính quy niên khóa 2006-2011 về làm thủ tục nhận bằng tốt […]
14/04/2011

Thông báo: Đối chiếu công nợ và thu nợ, thu đợt 4, học phí kỳ 2 năm học 2010-2011

(18/5/2011), Phòng KTTC- Học viện thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (File kèm) ——————  (26/4/2011), Phòng KTTC- Học viện thông báo tới […]
14/04/2011

Lịch thi, kết quả thi học kỳ 2, Lịch thi lại của các lớp học hè 2011 (cập nhật: 30/8/2011)

Lịch thi, kết quả thi học kỳ 2, Lịch thi lại của các lớp học hè 2011 (cập nhật: 30/8/2011) (30/8/2011), phòng GV&CTSV thông báo: […]
02/04/2011

Thông báo về tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp khóa 2007 (update: 31/5/2011)

(27/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách phân nhóm thực tập (D07VT;   D07CN;   D07DT;   D07QT); – Mẫu phiếu đánh giá, xác nhận của Cơ […]
29/03/2011

Lịch thi các môn học lại của lớp TCD06 (thi ngày 07/4/2011)

Lịch thi các môn học lại của lớp TCD06 (thi ngày 07/4/2011)  (28/3/20110), phòng GV&CTSV thông báo: Lịch thi các môn học lại của lớp […]
29/03/2011

Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)

Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)  (28/3/2011), phòng GV&CTSV thông báo: Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 […]
07/03/2011

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09 Ngày 07 – 03 – […]
22/02/2011

Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07

Căn cứ các quyết định số 51 và 59/QĐ-ĐT&KHCN, ngày 21/2/2011 của Học viện v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên […]
22/02/2011

Thông báo danh sách và bố trí sinh viên (D06) dự Lễ trao học bổng năm 2010 của Bộ TT-TT

(ngày 22/02/2011), thông báo số 20/GV&CTSV của Phòng GV&CTSV: (File kèm) THÔNG BÁO V/v: Bố trí sinh viên khóa 2006 dự Lễ trao học bổng […]