22/09/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 9/2023)

– Căn cứ Quyết định số 980QĐ-HV ngày 29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ […]
22/09/2023

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên khóa 2023

– Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 về việc ban hành Quy định tổ chức, học và đánh giá kết quả học tập […]
21/09/2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
15/09/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các […]
14/09/2023

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ […]
13/09/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 học kỳ I 2023-2024 (tháng 8/2023)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra […]
13/09/2023

Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ II và học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023 được cập nhật trên QLĐT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy khóa  2019, 2020, 2021, 2022  và các khóa khác còn thời hạn đào tạo – […]
13/09/2023

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2023

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2023 và kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Học viện thông báo các nội dung liên quan […]
12/09/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội (tháng 9/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
06/09/2023

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2022 và các khóa trước trả nợ (điều chỉnh)

Căn cứ các Quyết định số 283/QĐ–GDQP,AN ngày 18/7/2022 và Quyết định số 288-1,2/QĐ–GDQP,AN ngày 08/12/2022 của Trung tâm GDQP An ninh – Trường ĐHSP […]