11/09/2014

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện (11/9/2014 )

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện Học viện thông báo: Quy định đào tạo đại […]
11/09/2014

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ (11/9/2014 )

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ Học viện […]
11/09/2014

Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học (11/9/2014 )

Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định […]
11/09/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Ngày 11/09/2014 Phòng Giáo vụ thông báo:            Danh sách sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 2010-2014 đủ điều kiện/chưa đủ điều […]
09/09/2014

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015 Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên […]
09/09/2014

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014)

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014) Phòng Giáo vụ thông báo: – Lịch thi kỳ […]
06/09/2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014 Ngày 08/09/2014 Cập nhật thay đổi lịch thi và lịch thi […]
04/09/2014

Thông báo: Kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập năm học 2013-2014

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌP XÉT, XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP Năm học 2013-2014 (Phiên họp ngày 29/8/2014 ) Thực hiện […]
28/08/2014

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (28/8/2014 )

Ngày 28/08/2014 THÔNG BÁO V/v: Công bố danh sách sinh viên lớp môn học của các khóa 11, 12, 13  học kỳ I năm học […]
28/08/2014

Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014

Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Kết quả […]