02/05/2019

Thông báo: Phân lớp chuyên ngành khóa 2016 (D16CN, D16QT, D16MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập, nguyện vọng của sinh viên phòng Giáo vụ thông báo kết quả phân lớp […]
02/05/2019

Thông báo: Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]
24/04/2019

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – tháng 5/2019

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
24/04/2019

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (Tháng 5/2019)

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
22/04/2019

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D15 L17 Khối ngành kỹ thuật (T4.2019)

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2015-2020 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT, TTĐPT), Liên thông chính quy khóa 2017-2019 (các […]
18/04/2019

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D15QT, D15KT, D15MR, L17QT, L17KT (16/4/2019)

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D15 và L17 khối ngành Kinh tế Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh […]
18/04/2019

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Theo thông báo số 36/TB-GV ngày 09/04/2019 của Phòng Giáo vụ, việc phổ biến, […]
11/04/2019

Thông báo: V/v Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1                     – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN                     – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY […]
09/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kính gửi:    –  Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Trung tâm đào tạo Quốc tế                        –   Phòng CT&CTSV;                        – Giảng […]
09/04/2019

Thông báo V/v: Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2018-2019 (Học kỳ hè năm học 2018-2019)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]