30/08/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021) Cụ thể […]
26/08/2021

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020 (Lần 2)

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
25/08/2021

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối kinh tế, truyền thông Đa phương tiện đủ/chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc danh sách sinh […]
16/08/2021

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
16/08/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các các lớp sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021. Căn cứ kết luận […]
13/08/2021

Thông báo V/v: Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 23/08/2021

– Thực hiện công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội v/v tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên […]
10/08/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (đợt tháng 8/2021)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020 của Giám đốc Học […]
09/08/2021

Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký học phần đợt 2 của học kỳ 1, năm học 2021-2022

Kính gửi: Sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020   Phòng giáo vụ thông báo về việc mở hệ thống cho sinh viên các […]
08/08/2021

Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 và Lịch thi lần hai học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020 Căn cứ các kế hoạch thi đã ban hành. Phòng Giáo […]
06/08/2021

Thông báo: V/v: Cập nhật lịch thi lần hai học kỳ 1 và bổ sung lịch thi môn Vật lý 1 & thí nghiệm học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020

Kính gửi:     –   Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2020. Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. Căn cứ kết […]