11/05/2021

Thông báo V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017, 2018, 2019

Kính gửi:    Các Khoa đào tạo 1/ Bộ môn Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD  Ban Thanh tra các kỳ thi Trung tâm thí nghiệm […]
09/05/2021

Thông báo: Bổ sung các môn học thực hành theo hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo tiến độ tổ chức đào tạo học kỳ 2 […]
07/05/2021

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2020-2021

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                          – Cố Vấn học tập các lớp               […]
06/05/2021

Thông báo: DSSV Khóa 2017 khối ngành kinh tế được xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên Khóa 2017 khối ngành kinh tế được xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm […]
06/05/2021

Thông báo: V/v Hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của […]
05/05/2021

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D19 ngành Công nghệ đa phương tiện.

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D19 ngành CNĐPT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
05/05/2021

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
04/05/2021

Thông báo: Hoãn buổi tập trung phổ biến nội dung đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy – cơ sở đào tạo Hà Nội   Thực hiện kế hoạch đăng ký […]
04/05/2021

Thông báo: Về việc hoãn Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2021

Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của […]
03/05/2021

Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của […]