04/12/2009

Bảng điểm lần 2 các môn chuyên đề- B207VT

Điểm môn học lần 2 các môn chuyên đề lớp B207VT. Tải về tại đây 4/12/2009
03/12/2009

Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009.

Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009. Phòng GV&CTSV thông báo việc thay đổi hình thức thi của lớp C07HTTT như […]
03/12/2009

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại : – Lớp đại học […]
01/12/2009

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3 Phòng GV&CTSV thông báo miễn học và thi môn […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06VT1,2

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) lớp TCD06VT1. Tải về tại đây. Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) lớp […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD05

Điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) lớp TCD05VT1. Tải về tại đây. Điểm môn học lần 1 kỳ 2 (08-09) lớp TCD05VT2. Tải […]
01/12/2009

Bảng điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06QT1,2

Điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) lớp TCD06QT1. Tải về tại đây. Điểm môn học lần 1 học kỳ 2 (08-09) lớp […]
01/12/2009

Bảng điểm các môn chuyên đề lớp B207VT

Bảng điểm các môn chuyên đề lớp B207VT. Tải về tại đây. 1/12/2009
23/11/2009

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 (23/11/2009 )

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 Trong tháng 10 và tháng 11/2009, Phòng GV&CTSV nhận […]
19/11/2009

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm học 2009-2010, trong tháng 9/2009, Học viện đã tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm […]