17/10/2010

Danh sách sinh viên năm học 10-11 của các lớp sinh viên khoá 2007, 2008 và 2009 (17/10/2010 )

Danh sách sinh viên năm học 10-11 của các lớp sinh viên khoá 2007, 2008 và 2009 Thực hiện kế hoạch học kỳ 1 năm […]
17/10/2010

Danh sách BCS lớp, danh sách sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa 2010 (17/10/2010 )

Danh sách BCS lớp, danh sách sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa 2010 Thông báo số: 147/GV&CTSV ngày 28/9/2010 của phòng GV&CTSV […]
14/09/2010

Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm 2010 các lớp hệ vừa học vừa làm khóa 2006(TCD06QT1,2 – TCD06VT1,2)

Bảng điểm thi lần 1 kỳ 2 năm 2010 các lớp hệ vừa học vừa làm khóa 2006(TCD06QT1,2 – TCD06VT1,2)  Ngày 14/9/2010 Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]
31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
30/08/2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010

Lịch thi lại (thi lần 2) các lớp học hè năm 2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại (thi lần 2) của các lớp […]
26/08/2010

Hướng dẫn sinh viên thủ tục ngừng học, thôi học năm 2010

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010 và trên cơ sở xét kết quả năm học 2009-2010, Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu các […]
02/08/2010

Quyết định chuyển lớp, chuyển ngành học cho sinh viên ngành Kế toán và QTKD (2/8/2010 )

Quyết định chuyển lớp, chuyển ngành học cho sinh viên ngành Kế toán và QTKD Ngày 02/8/2010, Giám đốc Học viện đã có quyết định […]
19/07/2010

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học:’10 -’11 (Các lớp khóa 07, 08 và 09)

Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên: Kế hoạch năm học 2010-2011 và Thời khóa biểu […]
18/07/2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010 TT Khảo thí & Đảm […]