23/03/2010

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 tải về tại đây
23/03/2010

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT
16/03/2010

Thông báo về việc đính chính thông tin sinh viên (số 43-2010) (16/3/2010 )

Phòng GV&CTSV nhận được đơn đề nghị của sinh viên Nguyễn Minh Hải (ngày sinh: 20/11/1988, mã SV: D02482) và sinh viên Mai Thành Nguyên […]
15/03/2010

Về việc cấp giấy chứng nhận TN tạm thời và bảng điểm cá nhân cho sinh viên.

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên trả hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng kết quả học tập […]
15/03/2010

Thông báo về việc phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa học khoa ’04-’09

Phòng giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa […]
11/03/2010

Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước

Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước Ngày 11/3/2010, phòng […]
10/03/2010

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các lớp, các khóa

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp các lớp, các khóa như sau (việc cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm, […]
09/03/2010

Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).

Phòng GV&CTSV thông báo bổ sung, điều chỉnh TKB các môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp D07DT1 […]
09/03/2010

Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009

Thông báo số: 38/TB-GV&CTSV, ngày 10/3/2010 của Phòng GV&CTSV Nội dung thông báo như sau: THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức học tập môn […]
08/03/2010

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh (8/3/2010 )

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh Nghị định số 116/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/07/2007 quy định về giáo […]