14/08/2012

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 […]
14/08/2012

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012) Ngày 24/8/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
08/08/2012

Thông báo V/v: Kế hoạch tập trung làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp cho hệ liên thông chính quy dự thi đợt tháng 12.2012 (Cơ sở Hà Nội)

Căn cứ kế hoạch sử dụng hội trường của Học viện, phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch tập trung làm […]
30/07/2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2)

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2) Phòng Giáo […]
23/07/2012

Thông báo: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 2)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông […]
20/07/2012

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 2 (Tại ĐH Bách khoa và CĐ Phát thanh – truyền hình)

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 2 (Tại ĐH Bách khoa và CĐ Phát thanh – truyền hình) Phòng […]
17/07/2012

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11)

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11) Phòng […]
17/07/2012

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên […]
17/07/2012

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy Phòng Giáo vụ và […]
12/07/2012

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3 Theo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 môn thi […]