01/10/2014

Thông báo: V/v Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện

THÔNG BÁO Triệu tập đại diện các lớp sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 17 […]
26/09/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ I năm học 2014-2015 (26/9/2014 )

Ngày 26/09/2014 Phòng giáo vụ thông báo:        1- Đối với khóa tín chỉ:         Hệ thống sẽ mở cho các sinh viên đăng ký […]
26/09/2014

Thông báo: Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học Vừa làm vừa học khóa 2010–2015 Cơ sở đào tạo Hà Nội

  THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án/Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học […]
11/09/2014

Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) (11/9/2014 )

Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) Học viện thông báo: Kế hoạch đào tạo, tiến trình học […]
11/09/2014

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện (11/9/2014 )

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện Học viện thông báo: Quy định đào tạo đại […]
11/09/2014

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ (11/9/2014 )

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ Học viện […]
11/09/2014

Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học (11/9/2014 )

Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định […]
11/09/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Ngày 11/09/2014 Phòng Giáo vụ thông báo:            Danh sách sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 2010-2014 đủ điều kiện/chưa đủ điều […]
09/09/2014

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015 Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên […]
09/09/2014

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014)

Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014) Phòng Giáo vụ thông báo: – Lịch thi kỳ […]