22/11/2023

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy đối với các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2023-2024. Phòng Giáo vụ thông báo […]
21/11/2023

Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2022-2023 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và kế hoạch công tác […]
21/11/2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy các khoá từ 2015 đến 2019 học kỳ 1 năm học 2023-2024

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
20/11/2023

Thông báo V/v: Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tại Trung tâm giáo dục An ninh Quốc phòng, Hưng Yên cho sinh viên khóa 2023 (đợt 2,3)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm […]
20/11/2023

Thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: ĐHCQ 2020-2024 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT đa phương tiện)

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. – Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại […]
13/11/2023

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
09/11/2023

Thông báo: Ban hành kế hoạch thi phòng máy (thực hành, trắc nghiệm) học kỳ 1 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024. Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã […]
07/11/2023

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
07/11/2023

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến học Giáo dục quốc phòng – An ninh Khóa 2023 (đợt 2, đợt 3) hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian tập trung để phổ biến các thông tin liên quan đến đợt học tập Giáo dục […]
06/11/2023

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D20VT

Căn cứ thông báo số 113/TB-GV ngày 02/10/2023 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020 ngành Điện tử viễn […]