14/05/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học        Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015. Để đảm […]
12/05/2015

Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH […]
11/05/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 11/05/2015           Thời khóa biểu các lớp môn học thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ cao đẳng khóa 2012 và danh […]
24/04/2015

Kế hoạch tổ chức thực tập và thi, làm đồ án, tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D11VT, D11CN,D11DT,D11PT; L13CN,L13VT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM ĐỒ ÁN, TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy […]
08/04/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
06/04/2015

Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:             –  Khoa Tài chính – Kế toán 1                                     – Khoa Quản trị Kinh doanh 1                   […]
06/04/2015

Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ

THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]
20/03/2015

Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
17/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015

THÔNG BÁO V/v: TỔ CHỨC KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN ACM/ICPC – NĂM 2015  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Kính gửi: […]
17/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 17/03/2015              7-Kế hoạch thi lần […]