20/03/2012

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn GDTC – GDQP

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn GDTC, GDQP Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV đã […]
15/03/2012

Thông báo: Lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm 2012 của Học viện; Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học lại, Phòng GV&CTSV […]
14/03/2012

Thông báo: Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC cho sinh viên Học viện CNBCVT

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest) là kỳ thi lập trình lâu đời, lớn và có uy tín […]
14/03/2012

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng […]
14/03/2012

Đề cương thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012  Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Cao […]
09/03/2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng HK2 năm học 2011-2012 của các lớp D11CQCN12 và D11CQPN12

Phòng GV&CTSV thông báo thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng  học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên các lớp D11CQCN12 […]
09/03/2012

Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09

Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09 THÔNG BÁO           V/v: Lịch thi học kỳ II năm học 2011-2012 […]
02/03/2012

Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012 (Khóa 2008 – 2009 -2010)

Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV công bố kết quả tổng hợp điểm môn học học kỳ […]
02/03/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012   Kính gửi:        Sinh viên […]
01/03/2012

Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Học viện thông báo Kế hoạch Thực tập, Thi và làm Đồ án-Khóa luận (ĐA-KL) tốt […]