19/11/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 cho các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

Kính gửi:      – Các Khoa đào tạo 1/ Các Bộ môn                         – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD                         – Văn phòng […]
18/11/2021

Thông báo: DS sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét MHMT Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét miễn học/miễn thi (MHMT) Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021) Cụ thể […]
12/11/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch của Học viện về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội theo hình […]
11/11/2021

Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 (Cập nhật danh sách, lịch thi)

Trung tâm khảo thí – ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 cho các sinh […]
10/11/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC Quốc Tế (đợt thi tháng 11/2021)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và tổ chức giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
09/11/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao khóa 2020, 2021 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2021-2022

 – Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy […]
09/11/2021

Thông báo: V/v Hoãn lịch thi các học phần của Bộ môn Toán/ khoa Cơ bản 1 trong kỳ thi phụ học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các lớp Sinh viên Căn cứ kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học […]
05/11/2021

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng […]
04/11/2021

Thông báo: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 (lần 2)

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
29/10/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức các lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2021

Căn cứ kết quả trúng tuyển hệ CLC khóa 2021 của Học viện. Học viện thông báo tổ chức lớp đầu khóa học cho các […]