11/10/2009

Danh sách phân nhóm sinh viên học môn Tiếng Anh 1 của các lớp khóa 2009 (11/10/2009 )

Danh sách phân nhóm sinh viên học môn Tiếng Anh 1 của các lớp khóa 2009 Phòng GV&CTSV thông báo danh sách phân nhóm sinh viên […]
11/10/2009

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010 Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 […]
11/10/2009

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 […]
11/10/2009

Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 1- Danh sách sinh viên theo quyết định […]
06/10/2009

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)

Ngày 29/9/2009, Giám đốc Học viện đã ký quyết định số 742/QĐ-GV&CTSV về việc cấp học bổng cho 345 sinh viên theo kết quả học […]
06/10/2009

Danh sách khen thưởng năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)

Ngày 29/9/2009, Giám đốc Học viện đã có các quyết định số 748, 749/QĐ-GV&CTSV về việc khen thưởng cho 194 sinh viên có thành tích […]
27/09/2009

Quy đinh về mẫu bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện. (27/9/2009 )

Quy đinh về mẫu bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện. Ngày 21/9/2009, căn cứ các quy chế, quy định hiện hành, Giám […]
26/09/2009

Thông báo danh sách lớp D07VT1, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (26/9/2009 )

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách lớp D07VT1, học kỳ 1 năm học 2009-2010 như file kèm File kèm
10/09/2009

Lịch thi các lớp tại chức tháng 9/2009

Lịch thi các lớp tại chức tháng 9/2009 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG […]
04/09/2009

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2007, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (4/9/2009 )

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2007, học kỳ 1 năm học 2009-2010 Danh sách các lớp sinh viên khóa 2007, học kỳ 1 […]