16/04/2012

Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2011-2012 của Học viện (kế hoạch số 116/KH-GV&CTSV ngày 01/03/2012), phòng GV&CTSV thông báo kế […]
13/04/2012

Thông báo tổ chức thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Phòng GV&CTSV thông báo: THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012 Kính gửi: […]
11/04/2012

Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN (11/4/2012 )

Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN           Phòng GV&CTSV thông báo danh sách phân lớp […]
11/04/2012

Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện

Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện Phòng GV&CTSV thông báo (File kèm): LỊCH THI HỌC KỲ 1 – NĂM […]
07/04/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)

Phòng GV&CTSV thông báo THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính […]
06/04/2012

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012)

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012) (16/04/2012) Phòng GV&CTSV Thông báo: Kế […]
04/04/2012

Thông báo về việc hoàn tất nộp học phí kỳ II năm học 2011-2012 của sinh viên các lớp CĐ, ĐH chính quy

Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo           Sau khi tổ chức thu học phí kỳ II năm học 2011-2012 từ 30/01/2012 đến hết […]
29/03/2012

Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định KT, Kỷ luật, cấp học bổng sinh viên

(28/9/2012), phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên – Quyết định thi hành kỷ luật KHIỂN TRÁCH sinh viên nợ học phí – […]
27/03/2012

Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012

Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012      Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại kỳ thi học kỳ […]
23/03/2012

Thông báo: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2008 -2011 đợt 2 (Cơ sở Hà Nội)

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng […]