14/01/2022

Thông báo V/v: Học thay thế các học phần tiếng Anh các khóa 2015 đến 2019 các lớp Đại học chính quy

Kính gửi:     Các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 đến 2019 Căn cứ quyết định số 18/QĐ-HV về việc phê duyệt danh […]
14/01/2022

Thông báo V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Cao đẳng và Đại học chính quy đợt tháng 12/2021

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 12/2021 của Học viện. Phòng […]
11/01/2022

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các lớp D17ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
10/01/2022

Thông báo V/v: đăng ký học phần Tiếng Anh với các lớp Đại học chính quy khóa 2021 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Kính gửi:      – Cố vấn học tập các lớp ĐHCQ khóa 2021                        – Các lớp Sinh viên khóa 2021   Căn cứ vào kết […]
06/01/2022

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Căn cứ kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học […]
06/01/2022

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký lịch học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với các lớp Đại học chính quy khóa 2021

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2021 – cơ sở đào tạo Hà Nội   Thực hiện kế hoạch […]
06/01/2022

Thông báo: V/v Tra cứu kết quả thi phân loại trình độ Tiếng anh đầu vào của khóa 2021

Học viện thông báo: Tra cứu điểm thi phân loại trình độ TA đầu vào theo bài thi TOEIC Placement Test đối với Sinh viên […]
29/12/2021

Thông báo: V/v Ban hành Lịch thi bổ sung kỳ thi phụ các học phần Tiếng anh tổ chức trong học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các lớp Sinh viên Căn cứ kết quả thi các học phần Tiếng anh đã tổ chức trong học kỳ 2 và học […]
27/12/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 1/2022)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV […]
25/12/2021

Thông báo: V/v Sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi: Các sinh viên các lớp Đại học chính quy – Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm […]