Thông báo: V/v Kế hoạch học tập điều chỉnh học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 05/2020) Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020
25/04/2020
Thông báo V/v: Kế hoạch học tập các học phần Thay thế tốt nghiệp D16 Kinh tế
30/04/2020

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học”;

Căn cứ kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Học viện họp ngày 28/04/2020, của Giám đốc Học viện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Học viện thông báo kế hoạch học tập điều chỉnh học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 05/2020) tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020):

– Học viện tổ chức đón sinh viên vào ở tại các khu Ký túc xá từ ngày 03/05/2020.

– Tổ chức học tập trực tiếp trên lớp (offline) đối với lớp học:

+ Thực hành chuyên sâu các ngành CN KTĐ-ĐT và KT ĐTTT.

+ Thực hành cơ sở;

+ Phần thực hành của các lớp học phần không tổ chức thực hành trực tuyến (online).

Lịch thực hành chi tiết được cập nhật trên trang Quản lý đào tạo.

– Các lớp học phần khác vẫn triển khai học tập theo hình thức online theo thời khóa biểu. Riêng môn Giáo dục thể chất của khóa D19 sẽ tổ chức khi sinh viên quay trở lại học trực tiếp.

– Điều chỉnh thời gian học tập đối với các lớp học online để đồng bộ với tổ chức học trực tiếp trên lớp:

TT Kíp Tiết học Thời gian TT Kíp Tiết học Thời gian
1 1 1 07h00 – 07h50 4 4 7 14h00 – 14h50
2 08h00 – 08h50 8 15h00 – 15h50
2 2 3 09h00 – 09h50 5 5 9 16h00 – 16h50
4 10h00 – 10h50 10 17h00 – 17h50
3 3 5 12h00 – 12h50 6 6 11 18h00 – 18h50
6 13h00 – 13h50 12 19h00 – 19h50
  1. Từ tuần 20 (từ ngày 11/05/2020):

– Tổ chức cho sinh viên khóa 2016 khối kỹ thuật (các ngành CNTT, ATTT, KT ĐTTT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT) học tập trực tiếp trên lớp tại Học viện (trừ môn Phương pháp luận NCKH tiếp tục học online). Các lớp được bố trí tại các phòng học lớn đảm bảo đúng tiêu chuẩn về an toàn theo quy định. Phòng học tại các giảng đường cụ thể được cập nhật thường xuyên tại trang QLĐT.

– Các lớp học phần khác vẫn triển khai học tập theo hình thức online theo thời khóa biểu.

  1. Đối với các khóa, lớp khác: Học viện tiếp tục tổ chức các lớp học theo hình thức online cho đến khi có thông báo mới.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

Tải về:

Toàn văn thông báo