Thông báo: Danh sách sinh viên D16 kinh tế chuyển hình thức thực hiện các học phần tốt nghiệp

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp Các lớp: d16 quản trị kinh doanh, kế toán, marketing và truyền thông đa phương tiện
14/04/2020
Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020
25/04/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

– Danh sách sinh viên  sinh viên D16 kinh tế (D16KT, D16IMR, D16PMR, D16QTDN, D16TMDT, D16TT) chuyển hình thức thực hiện các học phần tốt nghiệp.

– Lịch học các môn thay thế tốt nghiệp sinh viên xem tại QLĐT (sinh viên đã đăng ký theo kế hoạch của Học viện)

– Các sinh viên làm KLTN liên hệ VP khoa để được hướng dẫn giao nhận khóa luận.

Trân trọng ./.

Tải về: DS sinh viên chuyển hình thức thực hiện TN (18.4.2020)