Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020

Thông báo: Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020
22/03/2020
Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế, truyền thông đa phương tiện khóa 2016
08/04/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020, cụ thể các sinh viên download file kèm, Lưu ý:
  1. Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: trước 27/03/2020
  2. Các trường hợp (đã đăng ký xét) nhưng chưa có phiếu điểm gửi về Học viện sẽ được xét vào đợt sau.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm khóa 2016

Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm khóa 2017

Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm, MHMT khóa 2018