Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp Các lớp: d16 quản trị kinh doanh, kế toán, marketing và truyền thông đa phương tiện

Thông báo: V/v V/v: Triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
13/04/2020
Thông báo: Danh sách sinh viên D16 kinh tế chuyển hình thức thực hiện các học phần tốt nghiệp
21/04/2020

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D16 QTKD, Kế toán, Marketing, TT ĐPT

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ ĐHCQ ngành QTKD, Kế toán, Marketing và TT ĐPT khóa 2016-2020 cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp (TTTN). Trong đó:

– Làm KLTN: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của KLTN và có điểm TBC tích lũy đạt:

+ Từ 3,00 trở lên đối với ngành Truyền thông đa phương tiện;

+ Từ 2,50 trở lên đối với các ngành QTKD, Kế toán, Marketing.

– Học các học phần TTTN: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm KLTN. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Xét duyệt cho 405 Sv đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (có danh sách kèm theo)
  2. Tạm hoãn học, chuyển hình thức: Trường hợp sinh viên có nguyện vọng chưa thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp hoặc chuyển từ làm KLTN sang học các học phần TTTN thì phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét:

– Hình thức: Gửi email cho thầy Nguyễn Hải Nam theo địa chỉ namnh@ptit.edu.vn. Phòng GV chỉ xử lý các đơn của SV được gửi từ địa chỉ email SV do Học viện cấp.

– Nội dung: Đề nghị được hoãn thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp/Chuyển từ làm KLTN sang học các học phần TTTN.

– Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/04/2020.

  1. Khiếu nại, thắc mắc: Các trường hợp khiếu nại, thắc mắc đề nghị làm đơn theo hình thức và thời gian tại mục 3.
  2. Đăng ký thực hiện Khối kiến thức tốt nghiệp: theo Kế hoạch đăng ký môn học của Học viện; (sinh viên chuyển từ KLTN sang học thay thế tốt nghiệp sẽ đăng ký môn học TTTN sau khi gửi đơn).
  3. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh sách đủ/chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp