Thông báo V/v: Kế hoạch học tập các học phần Thay thế tốt nghiệp D16 Kinh tế

Thông báo: V/v Kế hoạch học tập điều chỉnh học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 05/2020) Cơ sở đào tạo Hà Nội
29/04/2020
Thông báo V/v: Bố trí phòng học phục vụ sinh viên học tập trực tuyến tại Học viện từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020)
05/05/2020

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học”;

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020;

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch và hình thức học tập các học phần thay thế tốt nghiệp áp dụng cho khóa 2016 các chuyên ngành D16KT, D16IMR, D16PMR, D16QTDN, D16TMDT, D16TT, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 04/05/2020 đến 15/07/2020
  2. Hình thức: Học trực tuyến (online) trên phần mềm Trans và hệ thống LMS (http://lms.ptit.edu.vn) từ ngày 04/05/2020 cho đến khi Học viện có thông báo về học trực tiếp tại Học viện.
  3. Thời khóa biểu: Sinh viên xem trên trang qldt.ptit.edu.vn
  4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học trực tuyến (Trans)
  • Đường link để tải phần mềm Trans: https://hoptructuyen.vn/
  • Đường link hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Trans: https://hoptructuyen.vn/download/HDSD_Trans_ChoHocVien.pdf
  • Tài khoản đăng nhập: sinh viên sử dụng tài khoản Học viện cung cấp để đăng nhập vào Trans. Nhập Trans ID của giảng viên (xem trên QLĐT) để vào đúng lớp môn học theo thời khóa biểu.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị sinh viên khóa 2016 các chuyên ngành trên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Tải về: Toàn văn thông báo