Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012

Thông báo: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2008 -2011 đợt 2 (Cơ sở Hà Nội)
23/03/2012
Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định KT, Kỷ luật, cấp học bổng sinh viên
29/03/2012
Show all
Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012
     Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lại kỳ thi học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho sinh viên các lớp sinh viên các lớp khóa 2011, lịch thi và thời gian thi cụ thể sinh viên có thể xem tại đây

Đề nghị BCS lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.
      Trân  trọng!

     PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN