Thông báo: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2008 -2011 đợt 2 (Cơ sở Hà Nội)

Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012: khóa 2011
21/03/2012
Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012
27/03/2012
Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của lớp như sau:
1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp của hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2008 – 2011 (đợt 2)

2. Từ ngày 26/03/2012, phòng GV&CTSV sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày thứ 3thứ 5 hàng tuần tại bộ phận một cửa. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp.

3. Thời gian dự kiến cấp, phát bằng khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6/2012 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

           Trân trọng!

23/3/2012