Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012: khóa 2011

Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn GDTC – GDQP
20/03/2012
Thông báo: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2008 -2011 đợt 2 (Cơ sở Hà Nội)
23/03/2012
Show all
        Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV công bố kết quả tổng hợp điểm môn học học kỳ 1 năm học 2011-2012 (chưa tính kết quả thi lại) của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy Khóa 2011 học tập tại cơ sở Hà Nội tại địa chỉ: http://localhost/giaovu. Kết quả học tập được Trung tâm KT&ĐBCLGD cung cấp và Phòng GV&CTSV tổng hợp tính đến ngày 20/03/2012.

Kết quả học tập này là cơ sở để tính học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012 và ghi nhận vào kết quả học tập toàn khóa của sinh viên. Phòng GV&CTSV đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên trong lớp biết để chủ động trong việc tổng hợp, đề nghị xét, cấp học bổng. Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả tổng hợp nêu trên, đề nghị Ban cán sự lớp tổng hợp, phản ánh bằng văn bản hoặc email và gửi về Phòng GV&CTSV (cô Nguyễn Thị Thu Hương – email: huongngt@ptit.edu.vn – điện thoại: 0983108421) trước ngày 05/04/2012.

Đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

          Trân trọng thông báo!

21/3/2012