Thông báo: Lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012

Thông báo: Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC cho sinh viên Học viện CNBCVT
14/03/2012
Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn GDTC – GDQP
20/03/2012
Show all
Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm 2012 của Học viện; Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học lại, Phòng GV&CTSV thông báo lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012 như sau:

1.      Lịch học, danh sách sinh viên học lại

Các sinh viên đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng sẽ học ghép cùng các lớp D11CN12 và D11DPT tại Học viện.
Danh sách các lớp tổ chức học lai (lớp riêng) đợt 1 năm 2012
Thời khóa biểu lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012
Danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012

2.      Các môn không tổ chức lớp riêng:

Do số lượng sinh viên đăng ký học lại môn Cơ sở dữ liệu, Quản lý dự án phần mềm, Vật lý 2 và thí nghiệm ít hơn so với kế hoạch dự kiến nên Học viện sẽ không tổ chức học lại lớp riêng. Các sinh viên sẽ nhận lại phí học lại tại Phòng KT-TC ( Bộ phận giao dịch “một cửa”) trong thời gian từ ngày 19/3 đến 23/3/2012.

Lưu ý: Các giảng viên giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) nhận Số nhật ký giảng dạy và danh sách sinh viên học lại tại Phòng GV&CTSV (tầng 2 nhà A1) trước khi môn học bắt đầu.

Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các giảng viên và các sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo!

PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN