Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012)

Thông báo về việc hoàn tất nộp học phí kỳ II năm học 2011-2012 của sinh viên các lớp CĐ, ĐH chính quy
04/04/2012
Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)
07/04/2012
Show all
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012)
(16/04/2012) Phòng GV&CTSV Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 1 (File kèm)
———————————————————————
(11/04/2012) Phòng GV&CTSV Thông báo: Điều chỉnh thời gian thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 1 (File kèm)
———————————————————————
(06/04/2012)  Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 3 cho sinh viên các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1, lịch thi và thời gian thi cụ thể sinh viên có thể xem Tại đây

Đề nghị BCS lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.
        Trân  trọng!