Thông báo về việc hoàn tất nộp học phí kỳ II năm học 2011-2012 của sinh viên các lớp CĐ, ĐH chính quy

Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định KT, Kỷ luật, cấp học bổng sinh viên
29/03/2012
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012)
06/04/2012
Show all
Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo

          Sau khi tổ chức thu học phí kỳ II năm học 2011-2012 từ 30/01/2012 đến hết 31/03/2012, hiện tại vẫn còn một số sinh viên còn nợ Học phí (chi tiết xem file đính kèm). Phòng Kinh tế – Tài chính sẽ gửi danh sách sinh viên nợ học phí cho Phòng Giáo vụ & CTSV để xử lý theo quy định của Học viện, đồng thời tổ chức thu vét học phí cho các sinh viên trên trong thời gian từ 05/04/2012 đến 30/04/2012.

          –  Địa điểm: Bộ phận Kế toán- Văn phòng “Một cửa” (Nhà sách cũ, gần cổng trường).

Hết thời gian trên, tất cả những sinh viên còn nợ học phí không có lý do sẽ bị xử lý theo điều 6.2.1 của Quyết định 942/KTTC-HV (Không được thi và các môn học bị điểm 0 của kỳ thi học kỳ II năm học 2011-2012).

          Phòng Kinh tế- Tài chính thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện.

          Mọi vướng mắc liên hệ Bộ phận kế toán- Văn phòng Giao dịch “Một cửa” (ĐT: 04.33.113.166) để được giải đáp.

          Trân trọng ./.