Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ (15/11/2013 )

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) (12/11/2013 )
12/11/2013
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 15/11)
19/11/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ

15/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014: xem file;

Phòng máy phục vụ thi: xem file.

Trân trọng thông báo

——————————————-

07/10/2013, Phòng GV&CTSV thông báo

Kế hoạch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014: xem file;

Trân trọng thông báo

——————————————-

23/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo

TKB thực hành các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014: xem file;

Trân trọng thông báo

——————————————-

5/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo

– TKB, DSSV các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014: xem file;

– Những sinh viên đã có tên trong danh sách mở lớp, đi học theo TKB và phải hoàn thành việc nộp lệ phí học lại trước 14/9/2013 (sau ngày 20/9/2013 sinh viên không nộp sẽ bị xóa tên khỏi danh sách).

– Ngoài những sinh viên đã có đơn – danh sách đăng ký, những sinh viên phải học lại có nguyện vọng có thể đăng ký bổ sung (không thay đổi mức lệ phí học lại) theo các lớp trên trước ngày 14/9/2013 để được ghi danh, bổ sung vào danh sách lớp; Sinh viên nợ môn có số đvht ít hơn có thể đăng ký học cùng môn học có số đvht lớn hơn và đóng lệ phí học lại theo số đvht còn nợ và được bố trí học chung lớp học lại theo chương trình có số đvht lớn hơn; khi thi được thực hiện theo đề thi chung của lớp học;

– Ngay trong buổi học đầu tiên, đề nghị Giảng viên liên hệ với phòng GV&CTSV (Cô Huyền, tầng 1-A1; điện thoại: 0943376669; email: huyentran39@gmail.com) để nhận sổ đầu bài và danh sách lớp tạm thời (các trường hợp bổ sung (nếu có) sau khi đã có danh sách lớp sẽ phải có giấy giới thiệu của phòng GV&CTSV).

Trân trọng thông báo

———————————

20/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên đăng ký học lại ghép lớp, học kỳ 1 năm học 2013-2014

Danh sách cụ thể xem file;

Ghi chú: Các trường hợp sinh viên chưa rõ thông tin trong danh sách, liên hệ cô Huyền – Phòng GV&CTSV (sđt: 0438547797) để cập nhật thông tin đến hết ngày 23/8/2013

Trân trọng thông báo

————————————-

13/8/2013

Căn cứ kế hoạch đào tạo và các kế hoạch thành phần năm học 2013-2014 (QĐ số 346/QĐ-HV, ngày 17/5/2013 và QĐ số 561/QĐ-HV, ngày 06/8/2013 của Học viện); Căn cứ quy chế đào tạo hiện hành và căn cứ vào kết quả học tập năm học 2012-2013 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức học lại năm học 2013-2014 như sau:

1. Học ghép lớp:

Trước đầu các kỳ học, sinh viên đăng ký, nộp tiền học lại tại phòng KTTC (bộ phận “một cửa”) theo thời khóa biểu của phòng GV&CTSV công bố. Chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày bắt đầu kỳ học phòng GV&CTSV căn cứ đăng ký của sinh viên và sỹ số của các lớp để bố trí sinh viên vào lớp học, trong đó ưu tiên sinh viên các lớp cuối khóa. Những trường hợp không bố trí học ghép lớp được, phòng GV&CTSV thông báo để sinh viên nhận lại lệ phí học lại đã nộp.

Cụ thể, thời gian đăng ký học lại ghép lớp như sau:

– Học kỳ 1 năm học 2013-2014:

+ Từ 01/8 tới 17/8/2013: đăng ký học ghép lớp với các lớp khóa 2012 trở về trước;

+ Từ 15/8 tới 06/9/2013: đăng ký học ghép lớp với các lớp khóa 2013.

Chú ý: Sinh viên không đăng ký học ghép với các lớp môn học tín chỉ, trừ các sinh viên học 2 văn bằng.

– Học kỳ 2 năm học 2013-2014:

+ Từ 01/11 tới 15/11/2013: đăng ký học ghép lớp với các lớp khóa 2012 trở về trước;

+ Từ 18/11 tới 29/11/2013: đăng ký học ghép lớp với các lớp khóa 2013.

2. Học lớp riêng:

a) Đợt 1: từ 26/8/2013 tới 10/11/2013, tổ chức các lớp học lại theo nguyện vọng của sinh viên năm cuối (C11; D09; L11, L12) và sinh viên các khóa trước chưa được thi tốt nghiệp, chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải học trả nợ môn.

– Các môn học: những môn học không còn trong chương trình đào tạo của các khóa sau, không có lịch học trong TKB của kỳ học hiện hành.

– Thời gian học và thi: vào các buổi tối (18h-19h50) và/hoặc vào Thứ 7, Chủ nhật.

– Thủ tục mở lớp: Sinh viên hoặc nhóm sinh viên nộp đơn đăng ký học lại cho phòng GV&CTSV tại bộ phận “một cửa” trong thời gian từ 01/8 đến 20/8/2013, căn cứ danh sách, nguyện vọng phòng GV&CTSV phối hợp với các Khoa/Bộ môn lập kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho sinh viên biết để nộp lệ phí học lại và học tập, dự thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

b) Đợt 2: từ 24/2/2014 tới 10/05/2014, tổ chức học lại đối với các môn học có nhiều sinh viên nợ môn, sinh viên năm cuối (C11; D10; L12) và sinh viên các khóa trước chưa được thi tốt nghiệp, chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải học trả nợ môn.

– Các môn học: các môn học có nhiều sinh viên nợ môn, những môn học không còn trong chương trình đào tạo của các khóa sau, không có lịch học trong TKB của kỳ học hiện hành.

– Thời gian học và thi: vào các buổi tối (18h-19h50) và/hoặc vào Thứ 7, Chủ nhật.

– Thủ tục mở lớp: Sinh viên hoặc nhóm sinh viên nộp đơn đăng ký học lại cho phòng GV&CTSV tại bộ phận “một cửa” trong thời gian từ 08/01 đến 20/01/2014, căn cứ danh sách, nguyện vọng phòng GV&CTSV phối hợp với các Khoa/Bộ môn lập kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho sinh viên biết để nộp lệ phí học lại và học tập, dự thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

c) Đợt 3: trùng với thời gian tổ chức học kỳ phụ – hè 2014, từ 20/6/2014 tới 25/7/2014.

– Sinh viên đăng ký, nộp tiền học lại tại phòng KTTC (bộ phận “một cửa”) trong thời gian từ 10/5 đến 10/6/2014.

– Phòng GV&CTSV phối hợp với các Khoa, bộ môn lập lịch học và công bố lịch học trước 15/6/2014. Trong trường hợp không tổ chức được lớp, phòng GV&CTSV thông báo để sinh viên nhận lại lệ phí học lại tại phòng KTTC (bộ phận “một cửa”) đối với những lớp có quá ít sinh viên đăng ký hoặc Học viện không bố trí được giảng viên giảng dạy.

3. Chương trình học và kinh phí:

– Chương trình đào tạo: Khi đăng ký học ghép lớp, nếu có sự khác biệt về CTĐT thì việc xử lý được thực hiện như sau:

+ Các sinh viên khóa trước nợ môn có số đvht lớn hơn được đăng ký học lại, thi chung với môn học đó cùng các lớp cùng hệ (đại học hoặc cao đẳng) ở khóa sau; đồng thời việc đóng lệ phí tính theo chương trình của môn học của khóa sau và việc tính điểm được tính theo chương trình của khóa cũ.

+ Các sinh viên hệ cao đẳng được phép học lại, thi chung cùng với các lớp đại học; đồng thời việc đóng lệ phí và tính điểm được tính theo chương trình cao đẳng.

– Kinh phí: Sinh viên nộp lệ phí học lại theo quy định. Đối với lớp học vào buổi tối hoặc học kỳ phụ, đơn giá thanh toán (hoặc định mức giờ chuẩn) cho giảng viên được tính = 1,2 hoặc 1,5 lần theo mức đơn giá (hoặc định mức giờ chuẩn) quy định.

Trân trọng thông báo