Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013
27/08/2013
Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012
14/10/2013
Show all
12/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Kế hoạch tổ chức thi, làm đồ án tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông đại học khóa 2011 (đợt 2) ngành CNTT và ĐTVT. Cụ thể:

+ Toàn văn thông báo: xem file;

+ Danh sách sinh viên ngành CNTT, ĐTVT hệ Liên thông khóa 2011 (đợt 2) đủ đk dự thi, làm ĐATN: xem file.

– 16/9-26/9/2013: tổ chức hướng dẫn sinh viên đăng ký đề tài, giao, phê duyệt đề cương, đề tài. Phòng GV&CTSV có trách nhiệm tổng hợp và trình Lãnh đạo Học viện ban hành quyết định giao nhiệm vụ làm đồ án/khóa luận trước ngày 30/9/2013.

TT Ngành Lớp sinh viên Số SV

(làm ĐA/đủ đkdt)

Thời gian, địa điểm Khoa/Viện tổ chức gặp, hướng dẫn sinh viên đăng ký làm đồ án Khoa/Viện tổ chức hướng dẫn, quản lý làm đồ án/khóa luận
1 ĐTVT L11VT6 23/50 15h00, ngày 16/9/2013 tại hội trường tầng 2-toà nhà Học viện, 122 Hoàng Quốc Việt Viện KHKTBĐ
2 L11VT10 19/52
3 L11VT7 14/57 10h00, ngày 16/9/2013 tại Văn phòng Khoa VT1,tầng 9-A2 Khoa VT1
4 L11VT8 14/67
5   L11VT9 48 Thi tốt nghiệp 2 môn Khoa VT1 (thi tại Trường THBCVT & CNTT2)
6  

CNTT

L11CN8 26/55 15h00, ngày 16/9/2013 tại phòng họp tầng 3, nhà A1 (Viện CNTT-TT) Viện CNTT-TT
7 L11CN10 4/45
8 L11CN13 4/37
9 L11CN9 9/61 10h00, ngày 16/9/2013 tại Văn phòng Khoa CNTT1,tầng 9-A2 Khoa CNTT1
10 L11CN11 4/42
11 L11CN14 7/35
12 L11CN12 32 Thi tốt nghiệp 2 môn Khoa CNTT1 (thi tại Trường THBCVT & CNTT2)
123/581 Sv  

– 23/9-07/12/2013: tổ chức làm đề tài đồ án tốt nghiệp (12 tuần/12 đvht/8 tín chỉ theo CTĐT);

– 09/12-20/12/2013: sinh viên nộp quyển và thực hiện các thủ tục đọc phản biện, thành lập hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp;

– 21/12-31/12/2013: tổ chức chấm, công bố kết quả chấm đồ án tốt nghiệp.

+ Kế hoạch cụ thể: xem file;

+ Danh sách sinh viên ngành CNTT, ĐTVT hệ Liên thông khóa 2011 (đợt 2) đủ đk dự thi, làm ĐATN: xem file.

Trân trọng thông báo

—————————————-

4/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông khóa 2011 (đợt 2) ngành VT-CNTT sửa đổi: xem file.

Trân trọng thông báo

—————————————-

30/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Sau khi Học viện thông báo kết quả xét điều kiện dự thi theo kế hoạch tốt nghiệp và kết quả học tập toàn khóa tính đến ngày 16/8/2013 của các lớp đại học khóa 2009, phòng GV&CTSv đã nhận được các đơn, kiến nghị của sinh viên về KQHT và việc thi, làm ĐA/KL tốt nghiệp.

Căn cứ đơn và sau khi rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu, phòng Gv&CTSv có ý kiến trả lời các thắc mắc, kiến nghị và thông báo kết quả xử lý thắc mắc, kiến nghị như sau: xem file.

Danh sách sinh viên các lớp D09 đủ, chưa đủ điều kiện thi, làm ĐAKLTN (cập nhật ngày 30/8/2013):xem file.

Trân trọng thông báo

—————————————-

22/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

+ Kế hoạch ôn thi TN các lớp L11VT,CN (đợt 2): xem file;

+ Kế hoạch thi, làm ĐAKLTN các lớp hệ ĐH khóa 2009: xem file;

+ Danh sách sinh viên đủ, chưa đủ đk thi-làm ĐAKL khóa 2009: xem file.

Trân trọng thông báo

—————————————-

19/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy niên khóa 2009 – 2014 và hệ Liên thông CĐ – ĐH chính quy niên khoá 2011-2013(đợt 2) đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt; Phòng GV&CTSV thông báo thời khóa biểu hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2009-2014, hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013(đợt 2).

Kế hoạch chi tiết (xem file).

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp tháng 9 (xem file).

Trân trọng thông báo

12/9/2013