Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012

Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT
12/09/2013
Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (1/11/2013 )
01/11/2013
Show all

14/10/2013, Thực hiện kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập của sinh viên các lớp hệ tín chỉ (phiên ngày 10/10/2013), phòng GV&CTSV thông báo:

1/ Các trường hợp sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học và cảnh báo học tập (danh sách kèm).

       2/ Sinh viên có thắc mắc, kiến nghị, đề xuất về kết quả xử lý đề nghị làm đơn bằng văn bản gửi Hội đồng xử lý KQHT của Học viện (nộp tại bộ phận 1 cửa hoặc phòng QLKHĐT, tầng 2- nhà A1 trước 18/10/2013 để phòng QLKHĐT tổng hợp báo cáo Hội đồng và Lãnh đạo Học viện xem xét.

Trân trọng thông báo

—————————————–

08/09/2013

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả xét, xử lý kết quả học tập năm học 2012-2013

      Kính gửiCác lớp sinh viên khóa 2010 và 2011 (hệ chính quy dài hạn tại cơ sở Hà Đông)

Thực hiện kết luận của Hội đồng xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của Học viện tại phiên họp chiều ngày 06/9/2013; Căn cứ các quy chế, quy định về đào tạo hiện hành, phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên thuộc diện tạm ngừng học, buộc thôi học theo quy chế đào tạo (Quy chế 25/2006 của Bộ GG&ĐT) trên cơ sở KQHT năm học 2012-2013 tính đến ngày 31/8/2013 của các lớp sinh viên khóa 2010; 2011 hệ chính quy dài hạn. Cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên thuộc diện bị tạm ngừng học, buộc thôi học (danh sách kèm), bao gồm:

– 110 sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học do có điểm TBC năm học <3,50 hoặc có điểm TBC tích lũy < 4,00 sau hai năm học; < 4,50 sau ba năm học (có danh sách kèm theo: xem file);

– 136 sinh viên thuộc diện bị tạm ngừng học do có điểm TBC năm học do có điểm TBC năm học <5,00 hoặc còn nợ môn > 25 đvht (có danh sách kèm theo: xem file);

* Các trường hợp sinh viên có ý kiến thắc mắc, đề đạt, kiến nghị về việc xét ngừng học, buộc thôi học phải làm đơn trình bày rõ lý do và đề đạt, kiến nghị có ý kiến của GVCN lớp, kèm hồ sơ (nếu có) gửi Hội đồng xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của Học viện, đơn nộp tại bộ phận “một cửa” trước ngày 15/9/2013.

2. Việc xử lý bảo lưu kết quả học tập, hồ sơ HSSV đối với sinh viên thuộc diện ngừng học, buộc thôi học được thực hiện theo văn bản đã được thông báo trong Sổ tay BCS đầu năm học 2013-2014 (Văn bản số 116/HD-GV&CTSV, ngày 16/8/2013: xem file kèm theo).

3. Phòng GV&CTS đã cấp, thông báo bảng điểm tổng hợp của các lớp sinh viên (tập trung ngày 22/8/2013 và trả tại bộ phận “một cửa” từ 23/8/2013), phòng GV&CTSV cũng đã có xử lý, trả lời các thắc mắc, kiến nghị và cập nhật điểm và KQHT của sinh viên sau ngày 22/8/2013 trước khi trình Hội đồng xử lý kết quả học tập của Học viện.

Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu BCS các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện để đảm bảo quyền lợi của sinh viên theo quy đinh.

Trân trọng!.

14/10/2013