Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 (22/8/2013 )
22/08/2013
Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT
12/09/2013
Show all
27/8/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho (151) sinh viên của các lớp cao đẳng khóa 2010 và sinh viên các khóa  xét tốt nghiệp bổ sung đợt 8/2013. Cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2013 mời xem tại trang tin của phòng ĐT&KHCN tại địa chỉ link sau: http://dtkhcn.ptit.edu.vn (® mục công nhận tốt nghiệp tháng 8/2013).

– 79 Sv các lớp C10VT, C10QT (QĐ số 595/QĐ-HV, ngày 20/8/2013);

– 15 Sv các lớp C09 trả nợ môn (QĐ số 596/QĐ-HV, ngày 20/8/2013);

– 22 Sv lớp L11QT1 (QĐ số 597/QĐ-HV, ngày 20/8/2013);

– 15 Sv các lớp H09, L10 trả nợ môn (QĐ số 598/QĐ-HV, ngày 20/8/2013);

– 02 Sv các lớp D06CN và D08DT trả nợ môn (QĐ số 599/QĐ-HV, ngày 20/8/2013)

2. Từ ngày 28/8/2013, phòng GV&CTSV sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các t rường hợp còn nợ học phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Việc cấp, trả bằng tốt nghiệp và tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên (nếu có) của những sinh viên nói trên dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11/2013 (thời gian cụ thể Học viện sẽ có thông báo sau).

Trân trọng thông báo

——————————————–

17/6/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo

+ Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp của C10VT, C10QT và L11QT1

+ Danh sách sinh viên các khóa trước đủ đk dự thi tốt nghiệp tháng 6/2013

Chi tiết xem file kèm theo

Trân trọng thông báo

——————————————–

14/6/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo

Lịch thi tốt nghiệp của C10VT, C10QT và L11QT1 (thi ngày 21/6/2013): Xem file đính kèm

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Hệ: Cao đẳng CQ Khóa 2010-2013 và Hệ Liên thông cao đẳng lên đại học CQ Khóa 2011-2013 (Đợt 1)

Ngày 21/6/2013: Chiều: Từ 14h00 đến 16h00: Sinh viên  làm thủ tục dự thi tại Hội trường số 1.

Ngày 22/6/2013: Sáng:        Thi học phần Cơ sở

      Chiều:      Thi học phần Chuyên môn

Ngày 23/6/2013: Sáng:        Thi học phần Chính trị

 

TT S¸ng ChiÒu Néi dung HiÖu lÖnh trèng
1 7h20 13h20 – Thí sinh có mặt tại phòng thi.

– Cán bộ coi thi có mặt tại Ban chỉ đạo thi, bốc thăm phòng thi.

1 hồi dài
2 7h30 13h30 Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến nội quy thi và kiểm tra thẻ sinh viên. 3 hồi dài
3 7h45 13h45 Cán bộ coi thi đến Ban chỉ đạo nhận đề thi. 3 tiếng
4 7h50 13h50 Cán bộ coi thi bóc đề phát cho thí sinh. 9 tiếng
5 8h00 14h00 Giờ thi bắt đầu. 1 hồi 3 tiếng
6 10h45 16h45 Còn 15 phút là hết giờ thi. 3 tiếng
7 11h00 17h00 Giờ thi kết thúc, thu bài. 3 hồi dài

—————————————-

Phòng GV&CTSV thông báo:

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Liên thông Đại học chính quy niên khóa 2011-2013 và Đại học chính quy văn bằng 2 niên khoá 2010 – 2013 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt; Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi  TN cho hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011-2013(đợt 2) và Văn bằng 2 khóa 2010-2013 (File kèm theo).

Trân trọng thông báo

Kế hoạch hướng dẫn ôn thi TN các lớp Liên thông L11(đợt 2) và Văn bằng 2 khóa 2010
Lịch thi tốt nghiệp
Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp của C10VT, C10QT và L11QT1
Danh sách sinh viên các khóa trước đủ đk dự thi tốt nghiệp tháng 6/2013
27/8/2013