Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9
20/08/2013
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 (22/8/2013 )
22/08/2013
Show all

22/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Căn cứ kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các lớp hệ liên thông khóa 2012 ngành QTKD; Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập TN các lớp L12QT1,2

Kế hoạch cụ thể: xem file.

Trân trọng thông báo

22/8/2013