Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) (12/11/2013 )

Danh sách sinh viên không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân năm học 2013-2014
12/11/2013
Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2013-2014 tại CSHĐ (15/11/2013 )
15/11/2013
Show all
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3)

10/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

        Điều chỉnh phòng học các lớp học tại 404-A3

Kíp Thứ Lớp/Nhóm Môn học Phòng học mới Ghi chú
2 3 2 Tiếng anh 3 204 A3  
3 3 3 Tiếng anh 3 204 A3  
4 3 D11KT1 Kế toán tài chính 2 303 A3  
1 4 C13VT1 Tiếng anh 1 202 A3  
2 4 C13VT2 Tiếng anh 1 202 A3  
5 4 D13DT3 Tiếng anh 1 406 A3  
1 5 D13QT2 Tiếng anh 1 405 A3  
3 5 D13CN5 Tiếng anh 1 405 A3  
4 5 D11KT1 Tiếng anh 5 303 A3  
1 6 46 Tiếng anh 3 405 A3  
2 6 47 Tiếng anh 3 405 A3  
5 6 D11KT1 Kế toán quản trị 2 304 A3  

 Trân trọng thông báo

———————————

16/10/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

        Điều chỉnh phòng học ngày 19-20/10/2013

TT

LỚP MÔN HỌC PHÒNG CŨ PHÒNG MỚI
1 D11PT01 Kỹ thuật quay phim 104A2 204A3
2 D11KT1,2 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 207A3
3 D11KT3,4 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 207A3
4 D11KT5,6 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 207A3
5 D11KT7 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 207A3
6 L12CN1,2 Kỹ thuật đồ họa 201A2 205A3
7 L12CN3,4 Kỹ thuật đồ họa 201A2 205A3
8 L12CN5,6 Kỹ thuật đồ họa 201A2 205A3
9 L12CN7,8 Kỹ thuật đồ họa 201A2 205A3
10 D13PT3,4,5 Văn minh văn hóa thế giới 703A2 409A3
11 D13ATTT3 Đại số.

Tiếng Anh 1

602A2

304A3

Trân trọng thông báo

—————————————

07/10/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

        + TKB thực hành môn Tin học cơ sở 1 các lớp D13QT: xem file;

        + Danh sách sinh viên 2 lớp chất lượng cao ngành CNTT và Đa PT: xem file

Trân trọng thông báo

—————————————

01/10/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

        + TKB hai lớp chất lượng cao khóa 2013: xem file;

        + Danh sách sinh viên 2 lớp chất lượng cao ngành CNTT và Đa PT: xem file

Trân trọng thông báo

—————————————

23/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo (xem file):

1.      Các lớp CĐ-ĐH chính quy; Liên thông CĐ-ĐH chính quy có lịch học tại nhà A2 trong các ngày 27-28/9/2013 sẽ được nghỉ học.

2.      Lịch học bù sẽ được bố trí như sau:

–          Các lớp nghỉ học ngày thứ 6 (27/9/2013) sẽ học bù vào thứ 7 tuần kế tiếp (5/10/2013);

–          Các lớp nghỉ học ngày thứ 7 (28/9/2013) sẽ học bù vào chủ nhật tuần kế tiếp (6/10/2013).

Chú ý: hội trường cho các lớp học bù vẫn giữ nguyên như lịch học chính khóa.

Trân trọng thông báo

—————————————

4/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Căn cứ Kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các khóa đã được Học viện phê duyệt. Phòng GV&CTSV thông báo TKB học kỳ 1 năm học 2013-2014 của các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 (cơ sở Hà Đông):

+ TKB các lớp Đại học khóa 2013 (đợt 1 nhập học ngày 8/9/2013): xem file; Lịch họp CVHT/ GVCN: xem file:

+ TKB các lớp Đại học khóa 2013 (đợt 2 nhập học ngày 22/9/2013): xem file; Lịch họp CVHT/ GVCN: xem file:

+ TKB giáo dục thể chất khóa 2013: xem file;

+ Danh sách lớp sinh viên khóa 2013 (nhập học ngày 8/9/2013): xem file.

+ Danh sách lớp sinh viên khóa 2013 (nhập học ngày 22/9/2013): xem file.

Trân trọng thông báo

————————————————–

03/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 2010-2013; hệ liên thông cao đẳng, đại học chính quy khóa 2011-2013; hệ đại học từ xa khóa 2008-2013 và các hình thức thi lại Tốt nghiệp của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở đào tạo Hà Nội, Phòng GV&CTSV thông báo điều chỉnh phòng học ngày 07/08/09/2013 (Lớp L12CN1,2,3,4,5,6,7,8; D11KT1,2,3,4,5,6,7; D11PT01) như sau:

TT LỚP MÔN HỌC PHÒNG CŨ PHÒNG MỚI
1 D11PT01 Kỹ thuật quay phim 104A2 704A2
2 D11KT1,2 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 703A2
3 D11KT3,4 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 703A2
4 D11KT5,6 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 703A2
5 D11KT7 Hệ thống thông tin kế toán 301A2 703A2
6 L12CN1,2 Kỹ thuật đồ họa 201A2 702A2
7 L12CN3,4 Kỹ thuật đồ họa 201A2 702A2
8 L12CN5,6 Kỹ thuật đồ họa 201A2 702A2
9 L12CN7,8 Kỹ thuật đồ họa 201A2 702A2

Trân trọng thông báo./.

——————————————-

19/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

+ Cập nhật thời khóa biểu lớp C11VT3. TKB cụ thể xem file.

+ Cập nhật thời khóa biểu lớp D11VT6. TKB cụ thể xem file;

+ Cập nhật thời khóa biểu lớp D10VT6 và D10KT1-2. TKB cụ thể xem file;

Trân trọng thông báo

—————————————

14/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

+ Hủy lịch học môn Kỹ năng thuyết trình các lớp Đại học khóa 2010. Chi tiết xem file;

+ Cập nhật thời khóa biểu môn Kỹ năng làm việc nhóm lớp D11CN8. TKB cụ thể xem file.

+ Cập nhật thời khóa biểu môn Báo hiệu và Điều khiển kết nối lớp D10VT4. TKB cụ thể xem file;

Trân trọng thông báo

—————————————

12/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

+ Cập nhật thời khóa biểu môn Kỹ năng làm việc nhóm 2 lớp D11KT3 và D11VT8. TKB cụ thể xem file.

+ Cập nhật thời khóa biểu môn Kế toán DN thương mại dịch vụ 2 lớp C11KT1-2. TKB cụ thể xem file.

Trân trọng thông báo

—————————————

6/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:

Căn cứ Kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các khóa đã được Học viện phê duyệt. Phòng GV&CTSV thông báo TKB học kỳ 1 năm học 2013-2014 của các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2010, 2011; Các lớp chất lượng cao khóa 2012; Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012 (cơ sở Hà Đông):

+ TKB các lớp Đại học khóa 2010: xem file; Danh sách lớp sinh viên tạm thời: xem file;

+ TKB các lớp Đại học khóa 2011: xem file; Danh sách lớp sinh viên tạm thời: xem file;

+ TKB giáo dục thể chất khóa 2011: xem file;

+ TKB các lớp Cao đẳng khóa 2011: xem file; Danh sách lớp sinh viên tạm thời: xem file;

+ Danh mục các lớp môn học tổ chức lớp khóa 2012: xem file; Danh sách sinh viên lớp môn học tạm thời: xem file;

+ TKB các lớp chất lượng cao E12CN và E12PT: xem file;

+ TKB các lớp Liên thông khóa 2012: xem file;

Trân trọng thông báo