Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012
14/08/2013
Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2
22/08/2013
Show all
29/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên hệ các hệ đào tạo chính quy như sau:

1. Đối tượng dự thi

+ Sinh viên hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011-2013 (đợt 1): 685 sinh viên;

+ Sinh viên hệ CĐ khóa 2010-2013 ngành CNTT: 120 sinh viên

+ Sinh viên các khóa trước dự thi lại: 460 sinh viên (dự kiến).

2. Thời gian thi

+ 6/9/2013: sinh viên tập trung làm thủ tục và học quy chế tại hội trường A2;

+ 7/9/2013: Sáng thi môn cơ sở; Chiều thi môn chuyên ngành;

+ 8/9/2013: Sáng thi môn chính trị;

3. Đại điểm thi: các hội trường thi tại nhà A3, cơ sở đào tạo Hà Đông

Kế hoạch chi tiết sinh viên có thể thao khảo tại: xem file.

Ghi chú:

+ Sinh viên thi lại TN phải làm đơn đăng kí dự thi theo mẫu để đăng kí môn cụ thể đối với từng hình thức đào tạo và nộp lệ phí thi lại TN theo quy định.

+ Đơn đăng kí dự thi nộp về bộ phận một cửa trong khoảng thời gian từ 03/8/2013 đến hết ngày 10/8/2013.

+ Danh sách sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện dự thi TN (xem file).

Trân trọng thông báo

20/8/2013